Valstybės kontrolės

Naujiena


2017-02-22

Valstybės kontrolė Seimui pateikė informaciją apie vaiko teisių apsaugos srityje atliktų auditų rekomendacijas

Aukščiausioji audito institucija, vertindama iniciatyvas stiprinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir matydama, kad sprendžiant šiuos klausimus būtina imtis kompleksinių veiksmų, Seimui ir kitoms atsakingoms institucijoms pateikė informaciją apie 2012–2016 m. atliktų auditų metu nustatytus didžiausius vaiko teisių apsaugos sistemos trūkumus.

„Vaiko teisių apsaugos sistemos klausimai pastaruoju metu yra plačiai eskaluojami, matoma daug spragų ir sistemos trūkumų. Apžvalgą parengėme siekdami priminti atsakingoms institucijoms apie jau pateiktas ankstesnių šios srities auditų rekomendacijas, kurias būtina įgyvendinti. Vaikų apsauga Lietuvoje rūpinasi keletas institucijų, tad labai tikimės ir glaudesnio jų bendradarbiavo sprendžiant problemas“, – sako Laimonas Čiakas, departamento, atliekančio auditus šioje srityje, direktorius.

Valstybės auditorių nuomone, teisinės prielaidos efektyviam vaiko teisių apsaugos sistemos veikimui Lietuvoje vis dar yra nepakankamos, taip pat trūksta pasiekiamos kompleksinės pagalbos tiek sveikam, tiek neįgaliam vaikui ar vaikams, kuriems skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės. Apžvalgoje atkreipiamas dėmesys į auditorių pateiktų rekomendacijų, susijusių su teisinio reguliavimo ir institucijų veiklos kokybės gerinimu, įgyvendinimo būklę. Pateikiamos sritys, kuriose būtina imtis skubių permainų.

Informaciją apie su vaiko teisių apsauga susijusius auditus ir jų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę Valstybės kontrolė pateikė Seimo Audito komitetui, Prezidento kanceliarijai, Vyriausybės kanceliarijai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.  Tikimasi, kad informacija bus naudinga svarstant šios srities teisės aktus ir prisidės prie esamos sistemos tobulinimo.


Pažyma dėl vaiko teisių apsaugos sistemos


Justas Jaskonis, Komunikacijos skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6794, el. p. justas.jaskonis@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt