Valstybės kontrolės

Naujiena


2018-05-14

A. Dulkys dalyvauja tarptautiniame diskusijų forume

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys gegužės 14–16 dienomis Sofijoje (Bulgarija) dalyvauja tarptautinėje konferencijoje „Aukščiausiųjų audito institucijų vaidmuo skatinant atskaitingumą, skaidrumą bei sąžiningumą viešajame sektoriuje“, kurią organizuoja šį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Bulgarijos aukščiausioji audito institucija (AAI).

Konferencijoje vyks diskusijų forumas „AAI – geros valdysenos pavyzdys“, pranešimus skaitys aukšti Bulgarijos pareigūnai, Europos Audito Rūmų (EAR) pirmininkas kalbės apie skaidrumo, atskaitingumo ir sąžiningumo viešajame sektoriuje svarbą.

Konferencijos dalyviai dalysis patirtimi ir diskutuos institucinio nepriklausomumo, vertybėmis grįsto audito, administracinių gebėjimų modernizavimo bei komunikacijos su suinteresuotomis šalimis ir piliečių pasitikėjimo didinimo temomis.
 
Šioje konferencijoje A. Dulkys aptars ir 2019 metų Lietuvos AAI ekspertinį vertinimą su jį atliksiančiais EAR ir Lenkijos AAI.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt