Valstybės kontrolės

Naujiena


2019-06-12

EUROSAI susitikime A. Dulkys pristatys Savivaldybių audito darbo grupės veiklą

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys birželio 12–13 d. Jūrmaloje (Latvija) dalyvauja kasmetiniame Europos aukščiausiųjų audito institucijų (European Organisation of Supreme Audit Institutions, EUROSAI) organizacijos Valdymo tarybos ataskaitiniame susitikime, kurį organizuoja Latvijos aukščiausioji audito institucija (AAI).

Renginio metu A. Dulkys pristatys Savivaldybių audito darbo grupės (Task Force on Municipality Audit, TFMA), kuriai pirmininkauja Lietuvos AAI, praėjusių metų veiklos ataskaitą. Lietuvos AAI iniciatyva įsteigta TFMA veikla siekiama tobulinti savivaldos išorės audito sistemą ir audito procesą, dalytis geriausia patirtimi su kitų šalių AAI.

Ataskaitiniu laikotarpiu lyderiaujant Lietuvos AAI, kartu su Estijos ir Graikijos AAI, buvo pristatyta TFMA narių savivaldos išorės audito sistemų apžvalga. Tai pirmasis leidinys, kuriame pateikiama išsami informacija apie skirtingų šalių vietos valdžios išorės auditą. Šie duomenys itin aktualūs Europos audito bendruomenei priimant savivaldos išorės audito sprendimus.

Aktyviai įsitraukus kitų šalių AAI, pernai buvo parengtas pirmasis TFMA kasmetinis naujienlaiškis, kuriame pristatyta Savivaldybių audito darbo grupės veikla, gerosios praktikos ir auditų rezultatai skirtingose šalyse.

Iš Kroatijos, Latvijos ir Rumunijos AAI atstovų sudaryta koordinacinė grupė atliko šalių narių taikomų vietos valdžios išorės audito metodikų analizę. Ji suteikia galimybę tobulinti savivaldybių išorės audito metodiką ir palengvinti audito procesus.

Austrijos AAI atstovai, išanalizavę iš TFMA narių surinktą informaciją, sukūrė interaktyvų žemėlapį, leidžiantį išsamiai apžvelgti šalių biudžeto ir apskaitos duomenis.
 
Siekiant palengvinti dalijimąsi žiniomis ir patirtimi su išorės suinteresuotomis šalimis ir partneriais, TFMA pradėjo bendradarbiauti su Šiaurės šalių viešojo sektoriaus vidaus auditorių bendradarbiavimo grupe (Nordic Public Sector Internal Auditors Cooperation Group, NORPIA). Be to, pernai savivaldybių išorės audito srityje dirbta kartu su Europos regioninių išorės viešųjų finansų audito institucijų organizacija (European Organization of Regional External Public Finance Audit Institutions, EURORAI).

Lietuvos AAI inicijavo naujos TFMA priemonės – kompendiumo tema „Savivaldybės valdomos įmonės“ – parengimą. Šis naujas produktas, kurį bendradarbiaudamos sukurs Turkijos, Serbijos, Italijos ir Ukrainos AAI, didins grupės narių atliktų auditų šia tema žinomumą, o jų rezultatus padarys visiems labiau prieinamus.

EUROSAI savivaldybių audito darbo grupė buvo įkurta 2016 m. birželį, šiuo metu jai priklauso 28 šalys – prie darbo grupės šiais metais prisijungė Bulgarijos AAI.

 

Renginio atidarymo spaudos konferencijos įrašas:
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt