Valstybės kontrolės

Naujiena


2019-06-25

Europos Audito Rūmų vadovaujama ekspertų grupė pradeda antrąjį Lietuvos AAI vertinimo vizitą

Šiandien prasideda visą savaitę, birželio 25–28 dienomis, vyksiantis jau antrasis Valstybės kontrolės – Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (AAI) – ekspertinio vertinimo vizitas. Vertinimą atliks ekspertai iš Europos Audito Rūmų, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI.

Viso vizito metu bus tęsiami susitikimai su audito grupėmis, audito kokybės užtikrinimo bei ryšius su Seimu palaikančiais specialistais, Darbo tarybos atstovais.

Tarptautinė ekspertų komanda, siekdama gauti kuo daugiau objektyvios informacijos, susitiks su Seimo komiteto, nevyriausybinės organizacijos atstovais bei žurnalistais.
 
Šio savanoriško Lietuvos AAI vertinimo tikslas – nustatyti, ar institucijos auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijas dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo. Pirmasis toks ekspertinio vertinimo vizitas vyko š. m. birželio pradžioje. Vertinimą numatyta atlikti per 2019 m., o metų pabaigoje pateikti ataskaitą ir rekomendacijas.

EBPO vadovaujama ekspertų grupė šiuo metu taip pat atlieka fiskalinės institucijos peržiūrą, kurios išvados bus skelbiamos ateinantį rudenį.
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt