Valstybės kontrolės

Naujiena


2019-10-11

EUROSAI seminare Lisabonoje – diskusijos apie savivaldybių atliekamas funkcijas

Spalio 10–11 dienomis Portugalijoje, Lisabonoje, vyksta EUROSAI (Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos) Savivaldybių audito darbo grupės, kuriai pirmininkauja Lietuvos aukščiausioji audito institucija (AAI), trečiasis metinis susitikimas ir seminaras „Savivaldybių atliekamos funkcijos“. Renginyje, kuriame dalyvauja beveik 70 dalyvių iš 26 šalių ir EURORAI (Europos regioninių išorės audito institucijų organizacijos) atstovai, savo patirtimi dalijasi ir Lietuvos aukščiausioji audito institucija.

Seminare analizuojamos skirtingų šalių savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos, funkcijų finansavimas, decentralizacijos procesai, pristatomi šalių narių atliktų auditų rezultatai.

Kasmetiniame Savivaldybių audito darbo grupės susitikime aptariamos vykdomos priemonės, jų rezultatai ir 2020 m. darbo grupės veiklos planas.

„Savivaldybių vykdomos funkcijos turi tarnauti piliečiams ir veikti efektyviai, nes būtent jiems jos ir yra sukurtos. Demografiniai pokyčiai, visuomenės senėjimas, informacinių technologijų plėtra keičia gyventojų įpročius, mobilumą ir paslaugų poreikius. Todėl ir savivaldybių funkcijos turėtų būti peržiūrimos. Tinkamas funkcijų paskirstymas leidžia prisidėti prie ekonominio efektyvumo didinimo ir geresnio gyventojų poreikių patenkinimo“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Lietuvos AAI inicijavo EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupės įsteigimą 2016 m. ir jai pirmininkauja. Šių metų vasarį prisijungus Bulgarijai, šiuo metu darbo grupei priklauso 28 narės Europos AAI.
 
 
Komentarams:
Jūra Ivonaitytė
Valdymo audito departamento vyriausioji patarėja
Tel. (8 5) 266 6850, el. p. jura.ivonaityte@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt