Valstybės kontrolės

Naujiena


2020-05-12

Vykdant verslo priežiūros institucijų konsolidavimą, svarbu nekartoti praeities klaidų

2019 m. pabaigoje Lietuvoje ūkio subjektų veiklą prižiūrėjo 54 institucijos, tarp jų: Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Muitinės departamentas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir kitos.

Tobulinant viešąjį valdymą buvo konsoliduojamos priežiūros institucijos ir buvo išsikelti tikslai: optimizuoti funkcijas, mažinti verslo priežiūros naštą, didinti biudžeto lėšų, skirtų priežiūros institucijų veiklai organizuoti, panaudojimo efektyvumą. Sprendimai pertvarkyti priežiūros institucijų sistemą yra svarbūs, tačiau vis dar nepavyksta pasiekti reikšmingų pokyčių šioje srityje. Tai rodo Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos (AAI) – atliktas auditas „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas“.

Ūkio subjektų priežiūra turi būti tikslinga, efektyvi ir rezultatyvi. Tokia priežiūra kasmet kainuoja vis daugiau: palyginus 2019 m. ir 2016 m., ji išaugo 30 proc. ir, preliminariais auditorių skaičiavimais, siekė apie 300 mln. Eur. Tai sudaro iki 3 proc. visų valstybės biudžeto asignavimų. Kadangi iki šiol neskaičiuojama, kiek valstybei kainuoja ūkio subjektų priežiūra, audito metu buvo rinkti duomenys ir atlikti preliminarūs skaičiavimai, naudojant institucijų pateiktus duomenis apie veiklos dalį, kurią sudaro verslo priežiūros funkcijos (proc.), ir institucijoms skiriamus valstybės biudžeto asignavimus.

„Sprendimai pertvarkyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą yra reikalingi, tačiau vis dar nepavyksta pasiekti reikšmingų pokyčių šioje srityje. Jie turi būti grindžiami duomenimis, todėl siekiant pertvarkos tikslų svarbu atlikti ne tik kokybinį, bet ir kiekybinį esamos situacijos įvertinimą, nustatyti siekiamą rezultatą ir aiškius rodiklius, kuriais tas rezultatas bus matuojamas. Tačiau tai nebuvo padaryta“, – teigia Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento vyriausioji patarėja Sandra Ragėnaitė.

Naujausias AAI auditas rodo, kad priežiūros našta ūkio subjektams nebuvo vertinta nė vienu Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo plane numatytu atveju, o konsolidavimo kaštai ir nauda neskaičiuoti 6 atvejais iš 10. Valstybės mastu vis dar nėra įvertinta, ar ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų vykdomos priežiūros funkcijos išlieka aktualios ir ar tikslinga, kad jas toliau vykdytų valstybės institucijos. Dažnai dėmesys kreipiamas į institucijų skaičiaus mažinimą, o ne į priežiūros funkcijų peržiūrėjimą. Konsolidavimui nebuvo tinkamai pasiruošta, todėl jis įgyvendinamas mažesne apimtimi, nei planuota, ir nesilaikant planuotų terminų.

Audite atkreipiamas dėmesys ir į kitus AAI 2019 m. atliktus auditus, kurie rodo, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliekamame sisteminiame priežiūros institucijų pažangumo vertinime (švieslentėje) aukštas vietas užimančios priežiūros institucijos veikia ne taip gerai, kaip yra vertinamos.

Plačiau su priežiūros institucijų duomenimis apie priežiūros veiklai skiriamas lėšas galite susipažinti čia.


Valstybinio audito ataskaita: Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas


Komentarams:     
Sandra Ragėnaitė,
Ekonomikos audito departamento vyriausioji patarėja,
tel. 266 6734, el. p. sandra.ragenaite@vkontrole.lt
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt