Valstybės kontrolės

Naujiena


2020-11-12

EUROSAI susitikime pristatyta Savivaldybių audito darbo grupės ataskaita

Šiandien valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas dalyvavo nuotoliniame Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Valdymo tarybos susitikime, kuriame buvo apžvelgtas organizacijos darbas 2019–2020 m., strateginių tikslų įgyvendinimas ir darbo grupių veikla.

Lietuvos aukščiausioji audito institucija (AAI), pirmininkaujanti Savivaldybių audito darbo grupei, pristatė jos praėjusio laikotarpio ataskaitą.

EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė, siekianti tobulinti savivaldos išorinio audito sistemą ir procesą bei dalytis šios srities gerąja praktika, įkurta 2016 m. ir dabar jai priklauso 27 šalys. Per ketverius savo gyvavimo metus ši grupė tapo patikimu išorinio savivaldos audito partneriu tarptautiniu lygiu – šiuo metu bendradarbiaujama su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Šiaurės šalių viešojo sektoriaus vidaus auditorių bendradarbiavimo grupe (NORPIA) bei Europos regioninių išorės viešųjų finansų audito institucijų organizacija (EURORAI).

EUROSAI Valdymo tarybos susitikime taip pat paminėtas ir EUROSAI 30 metų jubiliejus. Nuo įkūrimo 1990 m. su 30 narių ši organizacija šiandien išaugo iki 50 narių AAI. Lietuvos AAI prisijungė prie EUROSAI 1993 m. Šiuo metu institucija yra aktyvi Aplinkos audito, Informacinių technologijų darbo grupių narė, dalyvaujanti įvairiuose bendruose projektuose ir audituose.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt