Valstybės kontrolės

Naujiena


2021-03-31

Išorės auditoriai: Valstybės kontrolės kokybės vadybos sistema atitinka aukščiausius reikalavimus

Valstybės kontrolės kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus ir yra tapusi organizacijos kultūros dalimi. Tai patvirtino ISO 9001 auditoriai.
 
Valstybės kontrolė, siekdama didinti institucijos procesų rezultatyvumą ir veiklos efektyvumą, jau šešerius metus vadovaujasi ISO 9001 standarto reikalavimais. Tai padeda sėkmingai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, atliepti keliamus lūkesčius institucijai, užtikrinti tvarią jos plėtrą.

Ką tik atliktas Valstybės kontrolės kokybės vadybos sistemos auditas jau trečią kartą patvirtino, kad sistema atitinka ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus ir veikia sėkmingai. Institucijos valdymas grįstas rizikos vertinimu, veiklos ir procesų tikslų bei jų matavimo rodiklių nustatymu ir stebėsena, nuolatiniu tobulinimu ir vadovų įsitraukimu.

Kokybės vadybos sistema apima visą Valstybės kontrolės veiklą ir yra orientuotą į išorinius bei vidinius klientus, veiklos procesų ir išteklių valdymą. Veiklos procesų brandos lygis užtikrina klientų lūkesčių atliepimą, sisteminį procesų planavimą, vykdymą, kontrolę ir gerinimą, efektyvesnį resursų naudojimą, nuolatinį rizikų vertinimą.
 
 
Komentarams:
Komunikacijos skyrius,
tel. 8 608 93 463, el. p. komunikacija@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt