Į pradžią
Savaitės įvykiai
Gruodžio 10 d., pirmadienio įvykiai

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas Liuksemburge dalyvauja Europos investicijų banko (EIB) Audito komiteto susitikime.

10.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja Vyriausybės posėdyje.Gruodžio 11 d., antradienio įvykiai

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas Liuksemburge dalyvauja Europos investicijų banko (EIB) Audito komiteto susitikime.

10.10 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai Audrius Misevičius ir Živilė Simonaitytė susitinka su tarptautiniais nepriklausomais ekspertais – Europos Audito Rūmų, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI atstovais – atliksiančiais Lietuvos AAI ekspertinį vertinimą.Gruodžio 12 d., trečiadienio įvykiai

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas Liuksemburge dalyvauja Europos investicijų banko (EIB) Audito komiteto susitikime.

10.00 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytės dalyvauja LR Seimo Audito komiteto posėdyje.

10.40 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje.

13.00 val. valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius dalyvauja Vyriausybės posėdyje.

Dalyvavimas Seimo komitetuose ir komisijose
10.00-10.55 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Audito komiteto posėdyje svarstant klausimus: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Subsidarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką“ Nr. COM(2018)703; Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktuose tyrimuose nustatytų rizikų ir įžvalgų, susijusių su paramos teikimu.

10.40-11.15 val. Valstybės kontrolės atstovai Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje pristato valstybinio audito ataskaitos „Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei“ rekomendacijų įgyvendinimą ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano vykdymo pažangą.

10.55-11.50 val. Valstybės kontrolės atstovai Audito komiteto posėdyje pristato: valstybinio audito ataskaitą „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti“; Valstybinio audito ataskaitų rekomendacijų įgyvendinimą švietimo srityje.

13.00-14.00 val. Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje svarstant klausimą: Valstybės investicijų 2018-2020 metų programos 2018 m. ataskaita ir Sportininkų rengimo centro Druskininkuose projekto įgyvendinimo rezultatai ir ateities planai.Gruodžio 14 d., penktadienio įvykiai

10.00 val. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus kvietimu dalyvauja aštuonioliktuosiuose Nacionaliniuose maldos pusryčiuose.Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-12-11

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.