Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Siūlymai dėl valstybinio audito programos

Valstybės kontrolei kasmet sudarant valstybinio audito programą nuolat sprendžiame, kokias audito temas pasirinkti ir ką į ją įtraukti, kad institucijos turimi riboti ištekliai būtų nukreipiami pačioms aktualiausioms ir svarbiausioms valstybės viešojo valdymo problemoms spręsti.

Norėdama gauti daugiau informacijos apie gyventojams aktualias valstybės valdymo problemas, Valstybės kontrolė siūlo ir Jums prisidėti prie valstybinio audito programos sudarymo ir nurodyti savo pastebimas svarbias viešojo sektoriaus ydas, kurias Valstybės kontrolė pagal jai suteiktą kompetenciją galėtų įvertinti atlikdama auditą.

Mums įdomūs visi Jūsų argumentuoti ir konkretūs siūlymai. Juos Valstybės kontrolės darbuotojai atidžiai įvertins, į juos bus atsižvelgiama renkantis valstybinio audito kryptis ir temas. Valstybės kontrolė auditus gali atlikti:

  • valstybės institucijose ir įstaigose;
  • savivaldybėse (Valstybės kontrolė savivaldybėse audituoja: savivaldybių biudžeto lėšų dalį, kuri skiriama savivaldybėms iš valstybės biudžeto joms perduotoms valstybės funkcijoms vykdyti; patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimą);
  • visų rūšių įmonėse, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip pusę balsų;
  • įmonėse ir kituose juridiniuose asmenyse, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų arba perdavė turto.

Trumpas problemos aprašymas
Prisegti dokumentą
Įrašykite, kelinta šiandien mėnesio diena
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.