Naujienos

liepos 1, 2020
Kas audituoja savivaldybes kitose šalyse?

Kokius auditus atlieka, kaip bendradarbiauja tarpusavyje?

Savivaldyvių audito darbo grupė (angl. – TFMA), kuriai pirmininkauja Lietuvos AAI, kartu su kolegomis iš Estijos ir Graikijos atliko 26 šalių išorės audito sistemų lyginamąją analizę. Kviečiame susipažinti (anglų kalba): http://bit.do/fGiuu

gegužės 22, 2020
Vidaus audito žinomumo mėnuo

Gegužė yra Tarptautinis vidaus audito žinomumo mėnuo.

Tarptautinė vidaus audito asociacija skatina viso pasaulio vidaus auditorius dalyvauti šioje svarbioje šventėje ir padėti kolegoms, vadovams, valdybų nariams, studentams bei kitiems viešo sektoriaus ir verslo bendruomenės atstovams daugiau sužinoti apie vidaus audito profesiją, jos kuriamą vertę bei padėti išsklaidyti mitus apie vidaus audito profesiją.

Daugiau informacijos rasite čia.

gegužės 4, 2020
Kviečiame dalyvauti audito egzamine

Kviečiame šių metų gegužės 6 d. į jau ketvirtą kartą į aukščiausiosios audito institucijos organizuojamą AUDITO EGZAMINĄ, kurį gali laikyti visi, norintys pasitikrinti savo žinias audito srityje.

Registruotis iš anksto nereikia – nuoroda bus paskelbta čia ir Valstybės kontrolės Facebook ir LinkedIn paskyrose. Ji bus aktyvi gegužės 6 d. nuo 10.00 iki 16.00 val.

gegužės 7, 2019
Kviečiame pasitikrinti savo žinias Audito egzamine!

Gegužės 7 d. aukščiausioji audito institucija (AAI) jau trečią kartą organizuoja AUDITO EGZAMINĄ, kurį gali laikyti visi, norintys pasitikrinti savo žinias apie auditą ir loginį mąstymą.

Egzaminas vyks internetu, tačiau registruotis iš anksto nereikia – nuoroda į egzaminą bus paskelbta Valstybės kontrolės interneto svetainėje ir  Facebook paskyroje. Ji bus aktyvi gegužės 7 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

Nugalėtojas bus informuotas asmeniškai gegužės 8 d., o teisingi atsakymai bus paskelbti artimiausiu metu interneto tinklalapyje.

Norint pasiekti geriausią rezultatą, reikia ne tik teisingai atsakyti į visus klausimus, bet ir padaryti tai greičiau už kitus. Nugalėtojo laukia specialus prizas, kuris bus įteiktas gegužės 10 d. – AAI Profesionalumo renginio Vilniuje metu. Tad kviečiame dalyvauti ir linkime visiems sėkmės!

 Skelbiami teisingi egzamino atsakymai.


 

vasario 11, 2019
Kur baigiasi auditas?

Pristatant auditoriaus vaidmens svarbą, atsakomybę ir naudą ir įgyvendinant 2016-2020 metų bendradarbiavimo programą, š.m. vasario 22 d. Lietuvos auditorių rūmai organizuoja forumą Vytauto Didžiojo universiteto studentams, tema  "Kur baigiasi auditas ir prasideda detektyvas".

Palaikydami ryšius su akademiniu jaunimu, siekiame juos kuo išsamiau susipažinti su auditoriaus darbu, kad apsisprendę rinktis šią profesiją studentai būtų pasiruošę ir nestokotų motyvacijos.

Renginio programa

lapkričio 29, 2018
Ar audito ataskaita turi ateitį?

Lapkričio 30 d. Valstybės kontrolėje vyks Bendradarbiavimo komiteto renginys - diskusija „Ar audito ataskaita turi ateitį". Diskusijos tikslas – pasidalinti žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi apie audito rezultatų įforminimą, pateikimo formą, turinį, bei sugeneruoti idėjas, ar turėtų ir kaip turėtų keistis audito rezultatų pateikimas.

Renginys organizuojamas, įgyvendinant Viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2016-2020 m. bendradarbiavimo programą.

Renginio pranešimus rasite čia

gegužės 14, 2018
Su Tarptautine buhalterių ir auditorių diena

Sveikiname ir sakome ačiū visai auditorių bendruomenei už Jūsų atsakingą darbą, kuriuo prisidedate tobulindami viešojo sektoriaus veiklą ir tuo pačiu didindami visos visuomenės gerovę. Šis laikmetis iš mūsų visų reikalauja atsakingumo ir novatoriškumo darbe, skatina nuolat tobulėti, todėl linkime sutelktumo, naujų profesinių siekių, ryžtingo ir pozityvaus bendradarbiavimo.

Šią dieną auditoriai švenčia įvairiai. Valstybės kontrolė jau antrą kartą organizavo Audito egzaminą ir suteikė galimybę pasitikrinti žinias ne tik savo, bet ir kitų institucijų auditoriams. Ši diena taip pat buvo paminėta aukščiausiosios audito institucijos renginyje, skirtame profesionalumo vertybei. Vidaus auditorių asociacija gegužės mėnesį paskelbė vidaus audito žinomumo mėnesiu, o gegužės 17 d. kviečia į iškylą kolegiškam pabendravimui.

spalio 10, 2017
Kviečiame tobulintis

Įgyvendinant 2016-2020 metų bendradarbiavimo programą ir siekiant gerinti išorės ir vidaus audito kokybę, bendradarbiavimo šalys yra įsipareigojusios dalytis žiniomis, kviesti kolegas į kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus, esant galimybei pasiūlyti lektorius. Šiandien dalijamės informacija apie Lietuvos auditorių rūmų organizuojamus mokymus, kuriuose kviečiame dalyvauti visus, besidominčius auditu.

Lietuvos auditorių organizuojami mokymai:

Vilniuje: http://lar.lt/www/new/page.php?171

Kaune: http://lar.lt/www/new/page.php?172

 Taikomi įkainiai: http://lar.lt/www/new/page.php?192

 Registracija ir išsamesnė informacija tel. (8 5) 203 2872.

spalio 4, 2017
2016-2020 metų bendradarbiavimo programa įgyvendinama sėkmingai

Einant į pabaigą antriems, 2016-2020 metų bendradarbiavimo programos įgyvendinimo metams, Bendradarbiavimo komitetas spalio 2 d. susitiko aptarti nuveiktų ir artimiausiu metu planuojamų darbų.

Komiteto nariai dalijosi patirtimi apie susitikimus, kuriuose aptarta vidaus kontrolės svarba,  siekiant gerinti viešojo sektoriaus valdymą. Įvertinta auditoriaus profesijos savaitė, skirta auditoriaus profesijos propagavimui, surengta apvalaus stalo diskusija audito metodikos ir rezultatų pasidalijimui. Pasidalinta Bendradarbiavimo su kitų su auditu susijusių profesinių organizacijų atstovais apklausos rezultatais.

Vienas svarbiausių programoje suplanuotų darbų - audito sistemos grandžių brandos įvertinimas, atliktas darbo grupės, sudarytos iš bendradarbiavimo šalių atstovų. Iki šių metų pabaigos bus sudaryta darbo grupė, kuri nuo ateinančių metų pradės audito sistemos grandžių brandos įvertinimo darbus. Šios priemonės įgyvendinimo pabaiga suplanuota 2019 m. I pusmetį. Kviečiame auditorių bendruomenės atstovus,   norinčius įgyti naujos patirties, prisidėti prie šios grupės darbo. Apie savo ketinimus pranešti ir gauti išsamesnę informaciją galite kreipdamiesi į Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėją Audronę Vaitkevičiūtę.

rugsėjo 15, 2017
Institucijų vadovams - apie vidaus kontrolės svarbą

Aukščiausiosios audito institucijos atstovai kartu su kolegomis iš Finansų ministerijos gegužės–liepos mėnesiais susitiko su Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių vadovais bei Vidaus auditorių asociacijos nariais ir aptarė vidaus kontrolės svarbą, siekiant gerinti viešojo sektoriaus valdymą.

Susitikimų metu Valstybės kontrolės auditoriai, atlikę veiklos auditą „Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti“, dalijosi audito rezultatais ir pastebėjimais. Kadangi vidaus auditas yra neatskiriama vidaus kontrolės sistemos dalis, Finansų ministerija pasidalijo įžvalgomis apie vidaus auditą viešojo sektoriaus subjektuose. Ministerijų vadovai domėjosi, ką ir kaip galima pakeisti viešajame sektoriuje dabar, neatsižvelgiant į esamą teisinį reguliavimą, kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos visuomenei ar kitiems klientams.

Tokiais renginiais yra įgyvendinama viena iš auditorių, atliekančių auditus viešajame sektoriuje, bendradarbiavimo programos priemonių. Jos tikslas – atskleisti vidaus kontrolės viešajame sektoriuje svarbą, padėti vadovams ir darbuotojams priimtinomis sąnaudomis valdyti rizikas, nuosekliai ir strategiškai siekti rezultatų ir būti naudingiems visuomenei.

Kviečiame susipažinti ne tik su veiklos audito „Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti“ rezultatais ir audito metu nustatyta gerąja praktika, bet ir su Bendradarbiavimo komiteto parengtomis gairėmis.

gegužės 12, 2017
Sveikiname auditorius su profesine švente !

Šiandien, užbaigdami Auditoriaus savaitę ir pasitikdami Tarptautinę buhalterių ir auditorių dieną, sveikiname visus, šios atsakingos profesijos atstovus.

Jausdami atsakomybę už savo profesiją ir užtikrindami auditoriaus darbo kokybę, Jūs kuriate reikšmingą indėlį mūsų valstybei, jos socialinei ir ekonominei pažangai.

Linkime sėkmės šiame reikšmingame darbe,  profesinio bendravimo ir tobulėjimo, naujų idėjų bei siekių!

gegužės 11, 2017
Audito egzamino rezultatai

Dėkojame visiems nepabūgusiems sudalyvauti Audito egzamine! Savo profesines žinias pasitikrino net 143 audito srities žinovai.

Džiaugiamės galėdami pasveikinti ir egzamino nugalėtoją - Agnę Dapkuvienę.

Teisingus egzamino atsakymus rasite čia.

gegužės 11, 2017
Dalinamės gerąja patirtimi

Šiandien Auditoriaus savaitės renginiai keliauja į universitetus: Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenei bus pristatyti dviejų veiklos auditų rezultatai. Mykolo Romerio universiteto Veiklos audito magistrantūros studijų programos studentai dalyvaus diskusijoje aktualiais veiklos audito klausimais: naujos veiklos audito plėtojimo tendencijos, pristatant užsienio šalių sėkmingos veiklos pavyzdžius, inovatyvūs veiklos audito metodai, kitos tyrėjų įrodinėjimo priemonės.

Valstybiniai auditoriai turės galimybę apie viešojo sektoriaus investicijas ir piliečiams teikiamas paslaugas pabendrauti su VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijos centro vadove Jekaterina Šarmavičiene.

gegužės 10, 2017
Kviečiame pasitikrinti žinias

Tai pirmą kartą organizuojamas Audito egzaminas.

  • Egzaminą sudaro 15 klausimų, kuriems atsakyti turėsite 30 min.
  • Baigę egzaminą ekrane matysite savo rezultatus.
  • Teisingus atsakymus paskelbsime gegužės 11 d. ir atsiųsime Jūsų nurodytu el.paštu.
  • Egzamino nugalėtojas turi ne tik teisingai atsakyti į klausimus, bet ir padaryti tai greičiau už kitus.
  • Greičiausiai ir teisingai atsakiusiojo į visus klausimus laukia specialus prizas.

Sėkmės visiems!

Egzaminą lakyti galite čia.

gegužės 9, 2017
Tobulėjimas - kelias į motyvaciją

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos tikisi, kad veiklos auditai galėtų padėti viešojo sektoriaus subjektams efektyviau organizuoti veiklą ir taupyti lėšas, todėl šiems auditams šiemet skiria daugiau dėmesio. Šiandien 9.00 val. Kaune savivaldybių kontrolės tarnybų auditoriams vyksta seminaras „Veiklos audito veikimas viešajame sektoriuje. Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas“.

Efektyvi vidaus kontrolė – vienas svarbiausių įrankių, padedančių vadovams ir darbuotojams priimtinomis sąnaudomis valdyti rizikas, nuosekliai ir strategiškai siekti rezultatų ir būti naudingiems visuomenei.

Tiems, kas ieško efektyvių vidaus kotrolės veikimo būdų, šiandien 15.00 val. AB Lietuvos geležinkeliai salėje  bus pristatyti valstybinio audito „Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti“ rezultatai.

gegužės 8, 2017
Atvirų durų diena

Šiandien aukščiausioje audito institucijoje 11.00 - 12.00 val. ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose 10.00 - 12.00 val. yra laukiami visi piliečiai, kuriems smalsu sužinoti, kaip dirba auditoriai, kaip yra planuojamas ir organizuojamas jų darbas, kuom dar domisi šios profesijos atstovai ir kt.

Norinčius apsilankyti Valstybės kontrolėje, prašome iš anksto susisiekti su agne.dvarioniene@vkontrole.lt arba tel. Nr. 8-5 2666857

gegužės 4, 2017
Pažymime auditoriaus profesiją

Dėl sparčių pokyčių įvairiose valdžios ir visuomenės srityse, auditoriaus profesijos atstovai nuolat susiduria su naujais ir visa apimančiais iššūkiais. Norint tinkamai reaguoti, svarbu ne tik vertinti, kaip šie pokyčiai veikia auditoriaus  aplinką, kokie strateginiai požiūriai gali padėti, bet ir  kaip įvairios audito grupės bendradarbiauja derindamos audito profesijos ateities perspektyvas.

Bendradarbiavimo komitetas, vienijantis auditorius, atliekančius viešojo sektoriaus auditą, pasitikdamas gegužės 12 d. minimą Buhalterių ir auditorių dieną, kviečia auditoriaus profesijos atstovus ir visus, besidominčius šia profesija, dalyvauti „Auditoriaus savaitės“ renginiuose.

Praleiskime šią savaitę kartu, stiprinkime savo reputaciją, kurkime aiškų įvaizdį, palaikykime glaudų ryšį su savo klientais.

Auditoriaus savaitės renginių programa.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis lramaskiene@vkontrole.lt arba tel. 8-5 2666859.

balandžio 19, 2017
Vidaus kontrolės svarba

Šiandien Bendradarbiavimo komitetas Sveikatos apsaugos ministerijoje pradeda susitikimų ciklą, kuriais siekiama skleisti vidaus kontrolės svarbą viešajame sektoriuje. Susitikime Valstybės kontrolės ir Finansų ministerijos atstovai  ministerijos vadovybei ir pavaldžių įstaigų vadovams pristatys vidaus kontrolės viešajame sektoriuje audito rezultatus, aptars kitus, su vidaus kontrole susijusius klausimus. Vėliau tokie susitkimai bus rengiami ir kitose ministerijose.
 

kovo 28, 2017
Išversti atnaujinti Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai

Aukščiausioji audito institucija išvertė į lietuvių kalbą 2016 m. gruodžio mėn. patvirtintus Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus

2016 m. gruodžio mėn. vykusiame Tarptautiniame aukščiausiųjų audito institucijų kongrese (INCOSAI) buvo patvirtinti atnaujinti Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai (TAAIS).

Išverstus į lietuvių kalbą standartus rasite Valstybės kontrolės tinklapyje https://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=347.

Į lietuvių kalbą išversti šie standartai:

Kitus atnaujintus specialiuosius audito standartus anglų kalba galima rasti  tinklapyje issai.org: 5110 TAAIS „Veiklos audito su aplinkosaugos aspektais gairės“, 5120 TAAIS „Aplinkosaugos auditas finansinio ir atitikties audito metu“, 5450 TAAIS „Valstybės skolos valdymo informacinės sistemos audito gairės“, 5700 TAAIS „Korupcijos prevencijos audito gairės“.

Taip pat kongrese buvo atnaujintos ar patvirtintos naujos gero valdymo gairės INTOSAI GOV, jas anglų kalba galima rasti tinklapyje issai.org:  9160 „Viešojo turto gero valdymo skatinimas“, 9300 „Tarptautinių institucijų išorės audito principai“ , 9400 „Viešosios politikos vertinimo gairės“.

kovo 28, 2017
Konferencija apie atvirus duomenis

Š.m. kovo 24 d. Seime vyko Valstybės kontrolės ir Audito komiteto organizuota konferencija „Ar galime atverti iki 2 proc. BVP?“, kurioje aptartas atvirų duomenų potencialas Lietuvoje ir sąlygoss, kurių reikia skaidriam, aiškiam ir suprantamam šių duomenų pateikimui. Konferencijos įrašą galite peržiūrėti čia.

Konferencijoje pranešimus skaitė Valstybės kontrolės departamento direktorė Živilė Simonaitytė, VDU Informatikos fakulteto ir CTO Baltijos pažangių technologijų instituto  prof. dr. Tomas Krilavičius, Vilniaus miesto mero patarėjas Povilas Poderskis, INFOBALT prezidentas, UAB „Tieto Lietuva“ generalinis direktorius Tomas Vitkus.

Pranešimų skaidres galite rasti Valstybės kontrolės internete.

kovo 8, 2017
Pasidžiaukime vidaus audito profesijos svarba bei pasiekimais

Šie metai Vidaus auditorių asociacijai ypatingi – minime 20-uosius veiklos metus ir ta proga rengiame bei kviečiame visus dalyvauti tarptautinėje jubiliejinėje konferencijoje "5 ŽINGSNIAI VIDAUS AUDITO EFEKTYVUMO LINK", kuri vyks 2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Konferencija skirta vidaus auditoriaus ir jo veiklos efektyvumo temai: kas turėtų būti tie esminiai veiksniai, didinantys vidaus auditoriaus ir vidaus audito veiklos efektyvumą? Tai ypatingai aktualu siekiant atliepti vadovybės ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčius sparčiai besikeičiančioje verslo ir technologijų aplinkoje.

Konferencijos tąsa – 2017 m. gegužės 5 d. organizuojami mokymai, kuriuos ves konferencijos svečias, konsultantas ir treneris Jean – Pierre Garitte, tarptautinis rizikos valdymo ir vidaus audito profesionalas, buvęs Tarptautinio vidaus auditorių instituto valdybos pirmininkas bei šešis metus Europos vidaus audito institutų konfederacijos prezidentas.

Jubiliejiniams renginiams sukurtas tinklapis 5steps.lt. Jame rasite visą informaciją apie konferencijos pranešėjus, temas, mokymų turinį, galėsite užsiregistruoti. Kilus klausimams, rašykite Dainai Vaivadienei daina.vaivadiene@vaa.lt arba 5steps@vaa.lt.

kovo 7, 2017
Kviečiame dalyvauti kongrese

Dalinamės kvietimu dalyvauti Europos kokybės organizacijos ir Slovėnijos kokybės asociacijos  organizuojamame metiniame kokybės kongrese. Šiame renginyje viešojo ir privataus sektorių, akademinės bendruomenės ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai pristatys naujas kokybės tendencijas, pasidalins sėkmingos veiklos pavyzdžiais ir kt. Kviečiami dalyvauti Kokybės asociacijų,  taip pat ir  ir Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nariai.

Daugiau informacijos rasite kongreso tinklalapyje http://www.eoqcongress2017.com/

gruodžio 5, 2016
Viešųjų finansų valdymas

Seimo Audito komitetas kartu su Valstybės kontrole, gruodžio 2 d. surengė konferenciją „Viešųjų finansų valdymas: išteklių yra, metas išmintingiems sprendimams“.

Konferencijos dalyviai diskutavo, kaip struktūrines biudžeto reformas orientuoti į veiklos rezultatus ir įtvirtinti šalies pažangą, pasidalijo įžvalgomis apie valstybės investavimo efektyvumo gerinimą, ilgalaikį valstybės finansinį tvarumą, bei būtinus pokyčius, lemsiančius geresnį visuomenės gyvenimą.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė ir valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys. Valstybinių auditų metu atskleistas biudžeto lėšų panaudojimo pasekmes pristatė aukščiausiosios audito institucijos departamento direktorė Sigita Rojutė. UAB „Ernst&Young Baltic“ partneris Linas Didčpetirs pasidalijo įžvalgomis, kaip modernizuoti viešąjį sektorių ir tuo pačiu užtikrinti ilgalaikį valstybės finansinį tvarumą. Apie investavimą į šalies konkunceringumą ir gyventojų gerovę kalbėjo VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijos centro vadovė Jekaterina Šarmavičienė.

Tikimasi, kad konferencijos diskusijos paskatins naujų sprendimų paieškas, atkreips dėmesį į svarbiausias problemas ir pažadins esminiams pokyčiams politinę valią.

Konferencijos pranešimai:
Sigita Rojute. Pinigai, procesai ir rezultatai: vaizdas valstybėje
Linas Dičpetris. Kaip suvoksime, kad jau pasiekėme ilgalaikį valstybės finansinį tvarumą?
Jekaterina Šarmavičienė: Viešųjų investicijų planavimas ir valdymas

spalio 3, 2016
Dalinamės įspūdžiais iš EUROSAI seminaro

Rugsėjo 20-21 d. Vilniuje vyko Valstybės kontrolės organizuotas EUROSAI seminaras „Novatoriški analizės metodai savivaldybių audite – audito poveikis laiku“, kurio metu buvo nagrinėjamos duomenų analizės ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių audito temos. Seminare dalyvavo 24 šalių aukščiausiųjų audito institucijų atstovai.

Savo šalyse taikomus duomenų analizės metodus pristatė 7 šalių aukščiausiųjų audito institucijų atstovai, vyko diskusija, per kurią taikoma praktika dalinosi visi seminaro dalyviai (Knowledge Cafe), taip pat darbinės sesijos, kurių metu dalyviai turėjo galimybes praktiškai išbandyti naujus duomenų analizės įrankius.

Darbinė sesija taip pat buvo organizuota ir Vilniaus miesto savivaldybėje, jos metu pristatyta Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo sistema, seminaro dalyviai diskutavo su savivaldybės vadovais įmonių valdymo tobulinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Seminaro medžiagą ir kitą informaciją galite rasti čia.

Šis seminaras buvo organizuotas vystant iniciatyvą sukurti tarptautinę darbo grupę savivaldybių audito klausimais. Dėl minėtos darbo grupės steigimo sprendimas buvo priimtas 2016 m. birželio mėn. vykusiame EUROSAI valdybos posėdyje. Šiuo metu Valstybės kontrolė prie darbo grupės kviečia prisijungti kitų Europos šalių aukščiausiąsias institucijas, darbo grupės veiklą planuojama pradėti 2017 m.

Su darbo grupės veikla susijusią informaciją galite rasti čia.

rugpjūčio 31, 2016
Svarbus žingsnis siekiant bendro supratimo ir nuoseklios strategijos rizikos valdymo bei vidaus kontrolės sistemų taikyme Lietuvoje

 2016 m. rugpjūčio 23 d. 17 val. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Rizikos valdymo profesionalų irVidaus auditorių asociacijos, siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo bei kontrolės klausimais visuose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šių sričių reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė  dalintis informacija bei patirtimi,  organizuoti bendrus projektus, susijusius suvidaus kontrolės, vidaus audito bei rizikos valdymo klausimais, palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams bei bendradarbiauti kitose srityse.

Rizikos valdymas ir vidaus auditas yra vienos iš svarbiausių funkcijų tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje, norint saugiai vystyti veiklą, nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų ir rezultatų, proaktyviai užbėgant už akių galimoms nesėkmėms ir savalaikiai pasinaudojant sėkmę garantuojančiomis galimybėmis.

Suvienydamos pajėgas, asociacijos siekia parodyti, kad bet kokioje veikloje svarbiausi yra ne individualūs atskirų funkcijų, o bendri organizacijų interesai ir geriausi rezultatai pasiekiami koordinuojant veiksmus bei bendradarbiaujant tiek kasdienėje veikloje, tiek ir keliant kvalifikaciją bei dalinantis patirtimi.

Šiuo žingsniu taip pat norima atkreipti dėmesį į kiekvienai organizacijai būtinas turėti ir stiprinti valdymo sritis: vidaus kontrolę ir rizikos valdymą.

Pažangiose vakarų rinkose bei valstybėse sisteminio rizikos valdymo taikymas siejamas su patikimumu, saugumu, stabilumu ir sėkme. 2008 m. reitingavimo agentūra Standard & Poor’s visoms reitinguojamoms įmonės į vertinimo sistemą įtraukė ir rizikos valdymo vertinimą. Šiame vertinime atsižvelgiama į organizacijos rizikos valdymo kultūrą ir strateginių rizikų valdymą.

2013 m. gruodžio 17d. buvo priimtas Europos parlamento ir tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, kuriuosusitarta, kad  valstybėse narėse privalo būti taikomas sisteminis rizikų valdymas. 2015 m. Europos Komisija patvirtino Rizikos valdymo gebėjimo vertinimo gaires.

Įvairios organizacijos, taip pat  ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose reguliariai atlieka apžvalgas, susijusias su rizikos valdymo praktika, bei šiais klausimais teikia įvairias rekomendacijas,  akcentuodama efektyvios vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų svarbą ir būtinumą kiekvienoje organizacijoje.

liepos 29, 2016
Apie įvykusią apvalaus stalo diskusiją

Birželio 7 d. VAA nariai būrėsi Vilniuje, apvalaus stalo diskusijoje tema „Audito įrodymai ir jų dokumentavimas – patikimumas, pakankamumas, svarba ir naudingumas". Diskusija organizuota vykdant LR Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, bendradarbiavimo komiteto priemonių planą. Diskusiją vedė VAA Valdybos narė Edita Janušienė (Lietuvos banko Vidaus audito skyriaus viršinkė), pranešimus skaitė Rolandas Pauža (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Vidaus audito skyriaus vedėjas), Jovita Vasauskaitė (Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus patarėja), Natalija Bryžachina (LR Valstybės kontrolės vyriausioji valstybinė auditorė). Pranešimų metu pristatyta informacija apie vidaus auditoriaus darbo dokumentus ir jų vaidmenį užtikrinant vidaus audito kokybę, audito įrodymų rinkimą, audito įrodymų matricos sudarymą, taip pat dalyviai supažindinti su audito praktikoje taikomomis darbo dokumentų formomis. Siekiant stiprinti praktinius įgūdžius, diskusijos dalyviai  4 grupėse nagrinėjo ir pristatė praktinius atitikties ir veiklos auditų įrodymų rinkimo ir dokumentavimo atvejus, detaliai pateikdami audito temą, tikslą, klausimus, įrodymų rinkimo būdus ir metodus, tokiu būdu, kad būtų tinkamai atsakyta į užduoties klausimus. Grupės nariai aktyviai dalyvavo praktinėse užduotyse ir noriai dalinosi darbo praktikos pavyzdžiais. Renginys sulaukė 36 dalyvių dėmesio. Apklaustieji įvykusią diskusiją vidutiniškai įvertino 4,4 balo (dalyvių buvo prašoma įvertinti renginį balais nuo 1 iki 5, kur 1 vertinama "labai prastai", o 5 – "puikiai").

Dalyvių atsiliepimai ir pasiūlymai:

  • „Manyčiau, kad būtų naudingi dažnesni tokie susitikimai, diskutuojant dėl taikomų darbo metodų, vidaus audito veiklos problematikos“
  • „Pristačiau diskusijos metu išgirstą informaciją kolegoms, diskutavome darbo dokumentų kokybės gerinimo klausimais“
  • „Dalyvavau pirmą kartą ir likau labai patenkinta. Tiek pranešėjai, tiek dalyviai grupėse nuoširdžiai dalinosi patirtimi, mintimis, kokia kryptim atlikti auditą, į ką atkreipti dėmesį“
balandžio 20, 2016
Tęsiame bendradarbiavimą

Balandžio 21 d. Valstybės kontrolėje susitinka Bendradarbiavimo komiteto nariai. Penkerių metų bendradarbiavimo programa įgyvendinta, tačiau bendra auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, veikla nesibaigia. Komiteto nariai aptars tolimesnio bendradarbiavimo formatą, esmines problemas prie kurių sprendimo galėtų prisidėti savo veikla ir kitus klausimus.

vasario 24, 2016
Mokymai „Kritinių pokalbių valdymas“
Vidaus auditorių asociacija 2016 m. balandžio 14 d. organizuoja mokymus „Kritinių pokalbių valdymas“, kuriuos ves psichologė Justina Gervytė.
 
Mokymų tikslas: ugdyti darbuotojų gebėjimus efektyviai spręsti konfliktus ir konstruktyviai reaguoti konfliktinėse situacijose.
Mokymų metu bus: pateikta teorija; taikomos kūrybinės užduotys savo konfliktų sprendimo stiliaus nustatymui; projekcinės užduotys savo silpnųjų ir stipriųjų pusių konfliktinėse situacijose įvertinimui; darbas mažose grupėse, porose; diskusijos; situacinės simuliacijos, mokymasis per patyrimą; psichologiniai testai informacijos objektyvizavimui.
Registracija vyksta iki kovo 21 d. http://goo.gl/forms/g6vf5IVm1u.
 
Daugiau informacijos apie mokymus rasite http://www.vaa.lt/main/node/61
spalio 13, 2015
Vidaus kontrolė ir vidaus auditas savivaldybėse

Š.m. spalio 13 d. savivaldybių administracijų direktoriai ir Bendradarbiavimo komiteto atstovai dalyvo Valstybės kontrolėje vykusioje konferencijoje-diskusijoje „Vidaus kontrolė ir vidaus auditas savivaldybėse – svarba ir nauda“.Renginio organizatoriai aptarė vidaus kontrolės ir vidaus audito savivaldybėse svarbą ir naudą, nagrinėjo praktinius vidaus kontrolės sistemos savivaldybėse aspektus.

Konferencijos pranešimus galite rasti čia

 

birželio 17, 2015
Valstybės kontrolė pradeda svarstyti 2016 metų valstybinių veiklos auditų temas

Artėjant į pabaigą pirmajam pusmečiui, tradiciškai Valstybės kontrolė pradeda planuoti ateinančių metų veiklos auditų temas.

Valstybiniai auditoriai nuolat stebi viešojo sektoriaus veiklos sritis, jose vykstančius pasikeitimus, kaupia ir analizuoja turimą informaciją, vertina veiklos šiose srityse problemas, daugiausia dėmesio skirdami pasirinktai prioritetinei viešojo sektoriaus sričiai. Šiemet prioritetine veiklos rizikų stebėjimo sritimi pasirinkome Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą (glaustai apie strategiją goo.gl/OxQrKz).

Jei ir Jūs matote problemas viešajame sektoriuje, jei turite idėjų, kaip valstybės turtą ir finansus valdytiefektyviau ir rezultatyviau, pasidalinkite savo mintimis Valstybės kontrolės interneto svetainėje (http://www.vkontrole.lt/siulymai_ap_programai.aspx).   

Viskas, kas geriausia, sukuriama bendromis pastangomis, todėl Jūsų nuomonė yra svarbi!

birželio 11, 2015
Bendradarbiavimo šalių atstovai patirtimi dalijosi su Tarptautinio vidaus auditorių instituto prezidentu ir vadovu Richard F. Chambers

Birželio 2 d.  Lietuvos auditorių asociacijos iniciatyva buvo organizuota konferencija  „Dabartiniai ir ateities iššūkiai vidaus auditoriui“. Asociacija, bendradarbiaudama su Tarptautiniu vidaus auditorių institutu, sulaukė garbingo konferencijos svečio - instituto prezidento ir vadovo Richard F. Chambers sutikimo dalyvauti konferencijoje. Richard F. Chambers aktyviai domėjosi Lietuvoje veikiančia audito sistema, todėl Valstybės kontrolėje susitiko su bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusiomis audito institucijomis.

Vizito metu svečiui buvo pristatytos visų audito sistemos grandžių, atliekančių auditą Lietuvos viešajame sektoriuje, bendra veikla, pasiekimai ir iššūkiai, buvo diskutuojama apie organizacijų valdymo ir vidaus kontrolės vystymo bei tobulinimo galimybes. Diskutuojant apie organizacijų valdymą ir vidaus kontrolės vystymą bei tobulinimą, pristatytos kartu su bendradarbiavimo šalimis parengtos Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektuose.

Richard F. Chambers  palankiai įvertino Lietuvos valstybinių auditorių, vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje partnerystę bei per dešimt metų dirbant drauge pasiektus rezultatus. Jo nuomone, toks bendradarbiavimas yra unikalus ir sektinas pavyzdys daugelio šalių auditorių bendruomenėms, kurios dar tik ieško bendrų veiklos galimybių šioje srityje. Toks bendradarbiavimas, orientuotas į bendrų tikslų ir prioritetų derinimą, neabejotinai lemia ir viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvinimą.

Garbingo svečio pritarimas mūsų bendrai veiklai dar kartą leido įsitikinti kad audito sistemos grandžių bendradarbiavimas yra efektyvi priemonė darbo metodų derinimui ir konstruktyviam dialogui, kurianti šiltą atmosferą, kurioje gyvename, dirbame ir tobulėjame.

2015-06-02 susitikimo akimirkos

gegužės 28, 2015
Lietuvos auditorių rūmų konferencija

Lietuvos auditorių rūmai organizuoja konferenciją „Audito profesijos ateitis: ilgalaikė vizija ir trumpalaikiai iššūkiai“, kuri vyks  š. m. birželio 12 d. (penktadienį) nuo 10 val. Palangoje, viešbutyje "Gabija" (Vytauto g. 40, Palanga).

Kviečiame visus norinčius dalyvauti. Registracija el. paštu lar@lar.lt arba telefonu (8~5) 203 2872.

Išsamesnė informacija.

 

gegužės 11, 2015
EUROSAI-ECIIA bendradarbiavimas

Š.m. balandžio 23-24 d. LR Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėja Audronė Vaitkevičiūtė dalyvavo Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos ir Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos (EUROSAI-ECIIA) bendradarbiavimo komiteto 1-ame susitikime Madride (Ispanija).

Įgyvendinant EUROSAI 2011-2014 m. strateginį planą bei bendradarbiavimo susitarimą tarp EUROSAI ir ECIIA, įkurtas Bendradarbiavimo komitetas, kuris yra atsakingas už bendradarbiavimo veiklų vykdymą.

Įgyvendinant EUROSAI-ECIIA bendradarbiavimą, parengtas dokumentas apie standartų INTOSAI GOV 9150 ir IIA 2050 įgyvendinimą (anglų k.). Šiame dokumente galima rasti informaciją apie vidaus auditorius bei bendradarbiavimą tarp aukščiausiųjų audito institucijų ir vidaus auditorių Europoje. Minėtą dokumentą ir kitą papildomą informacią rasite šio tinklapio dalyje Tyrimai ir straipsniai.

balandžio 27, 2015
Vidaus audito konferencija

Š.m. birželio 2 d. Vilniuje vyks konferencija "Dabartiniai ir ateities iššūkiai vidaus auditoriui". 

Kviečiame visus nepraleisti progos susitikti su Tarptautinio auditorių instituto prezidentu ir vadovu Richard F.Chambers bei kitais patyrusiais praktikais ir dalyvauti renginyje.  Detalią informaciją rasite prisegtame kvietime

Taip pat prašome pasidalinti kvietimu su kolegomis Lietuvoje ir užsienyje.

Iki pasimatymo birželio 2 d.!

balandžio 16, 2015
Vidaus auditorių asociacijos mokymų ir apvalaus stalo diskusijų planas

Kviečiame susipažinti su Vidaus auditorių asociacijos mokymų ir apvalaus stalo diskusijų planu 2015 metams. Apie tikslias renginių datas ir vietas bei registraciją informuosime papildomai. Jei turite daugiau klausimų, galite rašyti el.paštu  EJanusiene@lb.lt . Planą galite rasti čia.

gruodžio 3, 2014
Dėkojame renginio dalyviams

Š.m. lapkričio 25 d. Valstybės kontrolėje bendradarbiavimo šalių atstovams buvo pristatytos Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams.

Dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems renginyje už pasidalintą patirtį vertinant vidaus kontrolės sistemą.  Tikime, kad diskusijose iškeltos problemos ir įvardyti jų sprendimo būdai paskatins ieškoti naujų  galimybių tobulinant viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės sistemos kūrimą ir vertinimą. 

Kviečiame ir toliau dalintis Jūsų sukaupta patirtimi  ir klausimus ir/ar pastebėjimus Gairėms pateikti šioje svetainėje. Jūsų nuomonė yra svarbi siekiant efektyvios ir gerai organizuotos vidaus kontrolės sistemos viešajame sektoriuje. Gauti pasiūlymai nuolat bus aptariami Bendradarbiavimo komitete ir priimami sprendimai dėl Gairių tobulinimo, informacijos sklaidos ir kt.

Renginio akimirkos.

lapkričio 10, 2014
Kaip vertinti viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės sistemą?

Š.m. lapkričio 25 d. Valstybės kontrolėje vyks renginys, kuriame bendradarbiavimo šalių atstovams bus pristatytos Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams.

Visos audito grandys turėtų kiek galima vienodžiau vertinti viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės sistemą ir teikti rekomendacijas joms tobulinti. Gairių rengėjai pristatys pagrindinius vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo principus, atsakys į klausimus ir kvies diskutuoti, kaip tarpusavyje bendradarbiaujant ir vadovaujantis bendra metodika, vertinti vidaus kontrolės sistemą.

Dėl dalyvavimo renginyje prašome kreiptis į Bendradarbiavimo šalių atstovus (http://www.vkontrole.lt/vsa/puslapis.aspx?id=33).

Su Gairėmis galite susipažinti šios svetainės skiltyje "Metodika". Klausimus ir pastebėjimus galite pateikti iš anksto, tam skirtame lange "Pastabos ir pasiūlymai vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairėms".

rugsėjo 8, 2014
Kuriame naujus bendradarbiavimo receptus

Š.m. birželio mėnesį Nyderlandų mieste Hagoje vykusiame IX Europos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) organizacijos (EUROSAI) kongrese, skirtame valstybinio audito inovacijoms, Valstybės kontrolės delegacija kartu su 14 Europos šalių AAI atstovais ieškojo efektyviausių bendradarbiavimo su parlamentu, teisėsaugos institucijomis, akademine bendruomene ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis būdų.

 Rengiantis Valstybės kontrolės moderuojamai sesijai kartu su kitų šalių AAI buvo identifikuotas dažniausių bendradarbiavimo problemų penketukas: motyvacijos stoka, aiškios strategijos ir krypties nebuvimas, grįžtamojo ryšio stoka, laiko trūkumas ir kompetencijos skirtumai. Sesijos metu Valstybės kontrolės komanda sesijos dalyviams šių problemų sprendimų pasiūlė ieškoti netradiciniu būdu – siekiant į problemas pažvelgti kūrybiškai ir atsižvelgiant į vis populiarėjančias kulinarines knygas ir televizijos laidas, buvo nutarta sukurti receptų knygą. Sesijos dalyviai aktyviai įsitraukė į pasiūlytą naują audito dokumentavimo žanrą, o jų bendro darbo rezultatai sugulė į elektroninę knygą. Joje užsienio kolegos galės susipažinti ir su lietuviškų patiekalų gamyba.

 Valstybės kontrolės organizuota darbinė sesija pripažinta geriausia ir inovatyviausia iš 35 kongreso metu vykusių sesijų. Kviečiame pavartyti elektroninę bendradarbiavimo su viešojo sektoriaus institucijomis receptų knygą, pasinaudoti joje pateiktais modeliais ir ieškoti naujų.

Elektroninę bendradarbiavimo su viešojo sektoriaus institucijomis receptų knygą galima rasti čia: http://issuu.com/mmindaugas/docs/receptu_knyga_2014_06_18v3.1?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email

birželio 18, 2014
Parengtos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės vertinimo gairės

Valstybės kontrolė, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmai, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija įgyvendina 2011 - 2015 metų bendradarbiavimo programą, kurios pagrindinis tikslas – padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę. Bendradarbiavimo šalys kasmet organizuoja bendrus renginius, kuriuose aptariamos audito metodikos naujovės, pristatomi metiniai audito rezultatai, dalijamasi sukaupta patirtimi.  Birželio 11 d. įvyko vienas iš tokių renginių, kuriame buvo patvirtintos Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams.

Šios gairės parengtos peržiūrėjus skirtingų audito grandžių naudojamas viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo metodikas, įvertintus bendrus vertinimo aspektus. Parengtas dokumentas, kuris turėtų padėti ne tik auditoriams vertinti vidaus kontrolę, bet ir viešojo sektoriaus subjektų atsakingiems asmenims tinkamai sukurti ir palaikyti vidaus kontrolės funkcionavimą.

Su minėtu dokumentu, galite susipažinti šios svetainės skiltyje "Metodika". Be to, nuolat galite teikti pastabas ir pasiūlymus Gairių tobulinimui, tam skirtame lange "Pastabos ir pasiūlymai vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairėms".

balandžio 3, 2014
Valstybės kontrolė LR Seimui pateikė 2013 metų veiklos ataskaitą

Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2013 metų veiklos ataskaitą, kurioje pristatyti atliktų 37 finansinio (teisėtumo) ir 27 veiklos valstybinių auditų rezultatai, institucijos veiklos rodikliai ir veiklos tobulinimas, bendradarbiavimas su audituojamais subjektais ir kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis. Su ataskaita galite susipažinti Valstybės kontrolės interneto svetainėje http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=9 .
 

gruodžio 4, 2013
Valstybės kontrolė ruošiasi 2014 m. valstybinio veiklos audito programos įgyvendinimui

Valstybės kontrolėje gruodžio 3 d. vyko kasmetinė konferencija, skirta apžvelgti ateinančių metų valstybinių auditų programos temas. 2014-2015 metais atliekant auditus daug dėmesio bus skiriama smurto šeimoje, prekybos žmonėmis problemoms, bus nagrinėjama, kaip teikiamos psichikos sveikatos paslaugos, kaip vykdoma vaikų priežiūra ir neformalusis švietimas. Tai tik dalis sričių, kurios bus audituojamos ateinančiais metais, tačiau būtent šie klausimai pasufleravo konferencijos temą – „Valstybės institucijų vaidmuo ginant žmogaus teises“.

„Valstybės kontrolės užduotis – išanalizuoti valstybės institucijų galimybes, vykdomos veiklos privalumus ir trūkumus ir pateikti rekomendacijas veiklos tobulinimui. Todėl šiandien klausiame ekspertų, kaip galėtume suaktyvinti valstybės vaidmenį ginant žmogaus teises. Tikiuosi, kad mūsų susitikimas prisidės prie suplanuotų veiklos auditų kokybės ir tuo pačiu prie intensyvesnio žmogaus teisių užtikrinimo raidos mūsų šalyje“, – sakė valstybės kontrolierės pavaduotoja Nijolė Mickuvienė.

Sveikinimo žodį taręs Seimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis teigė besidžiaugiantis Valstybės kontrolės inicijuotomis diskusijomis su ekspertais dėl viešojo sektoriaus tobulinimo žmogaus teisių užtikrinimo srityje. Pasak K. Komskio, sprendžiant tokius visuomenei aktualius klausimus, labai svarbu į problemos sprendimą pažvelgti iš šalies. „Valstybės kontrolės nuomonė viešojo sektoriaus tobulinimo klausimais yra labai svarbi, todėl tikiuosi, kad šiandien išgirstos savo sričių specialistų mintys bus pritaikytos ir atliekant auditus“, – sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas.

Konferenciją pradėjęs Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas apžvelgė žmogaus teisių ištakas, raidą ir padėtį Lietuvoje.

Kovos su prekyba žmonėmis organizavimą ir jos metu iškylančias problemas aptaręs Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėjas, mokslo darbuotojas Simonas Nikartas atkreipė dėmesį į nepakankamą prevencijos priemonių veiksmingumą. Valstybės kontrolė, siekdama padėti įveikti šią žmonių išnaudojimo formą, 2014 metais atliks auditą „Kovos su prekyba žmonėmis organizavimas“. Jo metu bus gilinamasi į tai, kaip panaudojamos lėšos kovai su prekyba žmonėmis, kaip Lietuvoje buvo įgyvendinamos trys Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės programos, ar veikia pagalbos aukoms sistema ir kt.

Šiuolaikinius psichikos sveikatos priežiūros principus ir jų įgyvendinimą pristatė medicinos mokslų daktaras, profesorius Dainius Pūras. Profesoriaus teigimu, būtina keisti požiūrį į psichikos sveikatos politiką, jos formulavimą ir įgyvendinimą bei daugiau investuoti į individus, šeimas ir bendruomenes. Valstybės kontrolė ateinančiais metais planuoja atlikti psichikos sveikatos sistemos auditą, kurio metu planuojama nustatyti, ar efektyviai organizuojamos ir koordinuojamos psichikos sveikatos paslaugos Lietuvoje.

Moterų informacijos centro projektų  vadovė, teisininkė  Dovilė Masalskienė kalbėjo apie Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą. Valstybės kontrolė ateinančiais metais domėsis, kaip įgyvendinamas minėtas įstatymas, kaip bendradarbiauja viešojo sektoriaus institucijos teikdamos pagalbą smurto aukoms, ar vykdoma švietėjiška veikla apie smurto artimoje aplinkoje reiškinius ir kovos būdus.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymą apžvelgė Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyresnioji patarėja Audronė Bedorf. Šios priežiūros priemonės vykdymo rezultatyvumas ir vaikų švietimo organizavimo efektyvumas šiandien kelia abejonių, todėl šios audito temos taip pat numatytos ateinančių metų veiklos auditų programoje.

lapkričio 25, 2013
Viešojo sektoriaus įstaigų vidaus auditoriai kelia kvalifikaciją

Š.m.gruodžio 5-6 dienomis Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento iniciatyva, atsižvelgiant į vidaus auditorių pageidavimus, Druskininkuose, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ organizuojamas Kvalifikacijos kėlimo seminaras viešojo sektoriaus įstaigų vidaus auditoriams. Išsami informacija apie seminarą.

spalio 16, 2013
Pasibaigus auditams dalijamės patirtimi

Spalio 15 dieną Valstybės kontrolėje vyko seminaras, skirtas auditą viešajame sektoriuje atliekančių auditorių bendradarbiavimo programai įgyvendinti. Seminare, kuriame buvo pristatomi 2012–2013 metų finansinio audito rezultatai, dalyvavo Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Lietuvos auditorių rūmų, Savivaldybių kontrolierių asociacijos ir Vidaus auditorių asociacijos atstovai.
 
„Džiugu matyti, kad bendradarbiavimas tarp auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, tęsiasi. Tokie susitikimai padeda suderinti mūsų darbo metodus, pasidalyti gerąja patirtimi, atsakyti į kilusius klausimus ir pasitarti, kaip toliau sieksime savo užsibrėžtų tikslų“, – sveikindama renginio dalyvius sakė valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė.

Lietuvos auditorių rūmų prezidentė Jurgita Kirvaitienė pristatė 2012 metų finansinių ataskaitų auditų rezultatus. Jos teigimu, susirūpinimą kelia gana didelis auditorių pateikiamų sąlyginių nuomonių skaičius – apie 25 proc. Pasak J. Kirvaitienės, reikėtų perimti gerąją užsienio šalių patirtį ir taikyti priemones, skatinančias įmones audito metu pastebėtas klaidas ištaisyti dar prieš paskelbiant audito ataskaitą.

Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento patarėja Renata Maslauskaitė-Meškauskaitė apibendrino Valstybės kontrolės atliktus 2012–2013 metų finansinių auditų rezultatus ir dažniausiai pastebimas klaidas viešajame sektoriuje. Ji pažymėjo, kad įstaigų padarytų pažeidimų turto valdymo srityje pobūdis daugelį metų iš esmės nesikeičia. Valstybės kontrolė, siekdama, kad šios ir kitos klaidos nesikartotų ateityje, planuoja dažniausiai pasikartojančias viešojo sektoriaus klaidas suklasifikuoti ir skelbti internete.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus auditorių veiklą ir darbo rezultatus pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Nortkienė.

Bendradarbiavimo komiteto nariai savo 2011 – 2015 metų bendradarbiavimo programoje yra numatę kartą metuose aptarti atnaujintas metodikas ir baigtų auditų rezultatus, pasidalinti patirtimi, naujomis idėjomis ir žiniomis. Ateinančių metų balandžio mėnesį Komiteto nariai planuoja pakviesti auditorius diskutuoti audito metodikos klausimais.

rugpjūčio 12, 2013
Karjera Valstybės kontrolėje

LR valstybės kontrolė, siekdama prisidėti gerinant šalies specialistų rengimo kokybę, nuolat bendradarbiauja su Lietuvos universitetais ir kitomis mokymo institucijomis. Vykdomi bendri projektai suteikia studentams galimybę įgyti ir teorinių, ir praktinių žinių apie valstybinį auditą, kurios gali būti naudingos renkantis tolesnį karjeros kelią.

Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, norime pakviesti šalies studentus domėtis auditoriaus profesija,  susipažinti su valstybinio auditoriaus darbu ir išgirsti Valstybės kontrolės darbuotojų nuomones apie jį. Galbūt jaunimui tai bus dar viena paskata gyventi ir dirbti Lietuvoje.

Karjera Valstybės kontrolėje

kovo 25, 2013
IT valdymo ir audito metodai

Įgyvendinant 2011 – 2015 metų bendradarbiavimo programos uždavinį - Gerinti išorės ir vidaus audito kokybę, š.m. kovo 26 d. Valstybės kontrolėje vyko seminaras „IT valdymo ir audito metodai ir praktika, audito valdymo informacinės sistemos, kurio metu bendradarbiavimo šalys  dalinosi informacinių sistemų audito patirtimi, metodika ir pristatė naudojamas audito informacines sistemas.

spalio 29, 2012
Dalinamės patirtimi. Audito kokybės užtikrinimas

Įgyvendinant auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2011–2015 m. bendradarbiavimo programą, spalio 25 d., 9.00 - 11.40 val. Valstybės kontrolėje vyko seminaras „Audito kokybės užtikrinimas“. Dalyvavo LR valstybės kontrolės, LR finansų ministerijos, Lietuvos auditorių rūmų, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, Vidaus auditorių asociacijos atstovai. Programa

Naujienų archyvas