Audito kokybės užtikrinimas

Seminaras, skirtas auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2011–2015 m. bendradarbiavimo programai įgyvendinti (3 uždavinys, 3 priemonė)

 

TEMA –AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

LAIKAS - 2012 m. Spalio 25 d.

 VIETA – LR valstybės kontrolė, Pamėnkalnio g. 27, Vilnius

 PROGRAMA IR PRANEŠIMAI:

 

9.00–9.10 val.

 

Atidarymas, sveikinimo žodis

Nijolė Mickuvienė, LR valstybės kontrolieriaus pavaduotoja

 

9.10–9.30 val.

 

Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo sistema

Rimas Butkevičius, Lietuvos auditorių rūmų auditorius

 

9.35–9.50 val.

Kokybės kontrolė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose

 

Gražina Tamulionienė, Savivaldybių kontrolierių asociacija

9.55–10.15 val.

 

Vidaus audito kokybės užtikrinimo sistema privačiame sektoriuje

Alenas Gumuliauskas, Vidaus auditorių asociacija

 10.20–10.40 val.

 

Vidaus audito tarnybų vykdomos procedūros vidaus auditų kokybei užtikrinti

Algirdas Petrauskas, Vilniaus miesto savivaldybės Vidaus audito skyriaus vedėjas

10.40 – 11.00

 

Viešųjų juridinių asmenų vidaus audito tarnybų veiklos priežiūra

Jonas Vaitkevičius, LR finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vedėjas

11.00–11.20 val.

 

Audito kokybės kontrolės užtikrinimas Valstybės kontrolėje

Audronė Vaitkevičiūtė, LR valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėja