Seminaro programa

 

Seminaras, skirtas auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2011–2015 m. bendradarbiavimo programai įgyvendinti

IT VALDYMO IR AUDITO METODAI IR PRAKTIKA,

AUDITO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS

2013 m. kovo 26 d.

Valstybės kontrolė, Pamėnkalnio g. 27, Vilnius

0406–0407 salės

 

PROGRAMA

 

 

9.00–9.10 val.

Atidarymas, sveikinimo žodis

Nijolė Mickuvienė, LR valstybės kontrolieriaus pavaduotoja

9.10–9.30 val.

ADD_IS naudojimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą

Vaida Kačergienė, Lietuvos auditorių rūmų auditorė

9.35–10.20 val.

COBIT ir jo panaudojimas IT valdymui ir auditui

Dainius Jakimavičius, Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento direktorius

 

 

 10.50–11.30 val.

 

 

Tarptautinės praktikos taikymas vertinant IT valdymą

Rimgaudas Gamulis, Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento Informacinių sistemų audito skyriaus vyriausiasis valstybinis auditorius

 

11.35 – 12.05 val.

IT auditų tikslas ir procedūrų pavyzdžiai

Metodinių dokumentų sąrašas

Živilė Kindurytė, Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento Informacinių sistemų audito skyriaus vedėja

 

 

12.30 – 12.45 val.

Elektroninė audito dokumentavimo sistema TeamMate

Darius Žalalis, Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento vyriausiasis valstybinis auditorius

12.45–13.00 val.

Audito rezultatų apskaitos posistemis ARAP

Rasa Gaigalienė, Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento vyriausioji specialistė

13.00–13.15 val.

Veiklos planavimo ir stebėsenos sistema (ViPSIS)

Daina Šatkutė-Vinskienė, Audito plėtros departamento vyriausioji specialistė