Vidaus kontrolės sukūrimas, tobulinimas ir vertinimas viešojo sektoriaus subjektuose, 2014-11-25 seminaras

Seminaras, skirtas auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje,

2011–2015 m. bendradarbiavimo programai įgyvendinti

 

VIDAUS KONTROLĖS SUKŪRIMAS, TOBULINIMAS IR VERTINIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE

 

2014 lapkričio 25 d.

Vilnius

 

09:00 – 09:30        Dalyvių registracija

09:30 – 09:40

Sveikinimo žodis

Nijolė Mickuvienė, LR valstybės kontrolieriaus pavaduotoja

09:40 – 10:15

 

Rekomendacinių vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairių viešojo sektoriaus subjektuose pristatymas

Audronė Vaitkevičiūtė, LR valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėja

 

 

 

10:15 – 11:00

Diskusija apie vidaus kontrolės sistemą

Darbas grupėse: iššūkių vertinant vidaus kontrolės sistemą įvardijimas ir jų sprendimas

11:00 – 11:15

Kavos pertrauka

 

11:15 – 12:00

Diskusijos apie vidaus kontrolės sistemą apibendrinimas