Ar audito ataskaita turi ateitį?

Valstybinio audito ataskaita. Kaip sudominti skaitytoją? Lina Venckūnaitė-Barauskienė, Valstybės kontrolė

Audito kriterijai Rolandas Pauža, Vailstybinės kainų ir energetikos konktrolės komisijos Vidaus audito skyrius

Audito ataskaita raštu: (ne)turi ateities? Nomeda Patackienė, Vidaus auditorių institutas

Pagrindiniai audito dalykai Simonas Rimašauskas, Deloitte Lietuva