Valstybinio audito metodika

Valstybinio audito reikalavimai

 

Lietuvos auditorių rūmų interneto tinklapyje galite susipažinti su Tarptautiniais audito standartais (privalomi taikyti atliekant 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba) http://lar.lt/www/new/page.php?326 bei 2015 m. persvarstytais Tarptautiniais audito standartais (privalomi taikyti atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba) http://lar.lt/www/new/page.php?724

Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai (TAAIS) (anglų k.) http://www.issai.org/. Šie standartai yra keturių lygių:

 

Taip pat INTOSAI yra patvirtinusi INTOSAI GOV 9100–9299. Gerojo valdymo gaires.

 

TAAIS lietuvių kalba galite rasti LR valstybės kontrolės interneto svetainėje http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=347