Vidaus audito metodika

Kviečiame apsilankyti Finansų ministerijos internetiniame puslapyje, kuriame talpinama su viešojo sektoriaus vidaus audito klausimais susijusi informacija http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vidaus-auditas-ir-finansu-kontrole