Vidaus audito praktika

Su vidaus audito rekomendacijomis ir klausimynais galite susipažinti Finansų ministerijos tinklapyje:  http://www.finmin.lt/web/finmin/vidaud/rekomendacijos