Bendradarbiaudami skatiname audito teorijos ir praktikos sklaidą, pasitikėjimą audito rezultatais

 

Siekiant atnaujinti 2005 m. pradėtą bendradarbiavimą tarp Valstybės kontrolės valstybinių auditorių, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2010 m. pabaigoje buvo pasirašytas naujas minėtų šalių susitarimas dėl bendradarbiavimo.

Bendradarbiavimo sistemos pagrindinis tikslas – padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę, didinant visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis.

Šiam tikslui įgyvendinti buvo įsteigtas Bendradarbiavimo komitetas, kuris įsipareigojo plėtoti dalijimosi profesine audito patirtimi ir auditorių darbo naudojimo tarpusavyje praktiką, tobulinti audito metodiką, sukurti audito kokybės užtikrinimo sistemą.