Akademinė teorija

Įgyvendinant EUROSAI-ECIIA bendradarbiavimą yra parengtas dokumentas apie standartų INTOSAI GOV 9150 ir IIA 2050 įgyvendinimą (anglų k.). Šiame dokumente galima rasti informaciją apie vidaus auditorius bei bendradarbiavimą tarp aukščiausiųjų audito institucijų ir vidaus auditorių Europoje.

Plačiau apie EUROSAI ir ECIIA bendradarbiavimą galima rasti EUROSAI ir ECIIA tinklapiuose, EUROSAI Magazine (56 psl.) (anglų k.).

Kviečiame susipažinti su tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų veiklos naujienomis.

Išleistas INTOSAI leidinio International Journal of Government Auditing spalio mėnesio numeris, kurį galima rasti adresu http://www.intosaijournal.org. Šiame leidinyje galite rasti pranešimus apie tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų naujienas bei renginius, INTOSAI plėtros iniciatyvos IDI pranešimus bei pasisakymus apie AAI nepriklausomumą. Žurnalo redakcijos straipsnyje Nyderlandų AAI prezidentė Saskia J. Stuiveling svarsto apie tai, kaip AAI gali pasinaudoti inovatyviomis naujomis strategijomis taip suteikdamos didesnę vertę ir tapdamos svarbesnėmis suinteresuotosioms šalims bei visuomenei.

Vengrijos AAI paskelbė naują “Public Finance Quarterly” numerį, kuriame daugiausia dėmesio skirta savivaldybių sistemai ir su ja susijusiems klausimams. Šiame leidinyje straipsnių autoriai nagrinėja tokias temas: „Sisteminis požiūris į savivaldybių sistemą“, „Vidaus kontrolė savivaldybėse“, „Skolos konsolidavimas Vengrijos savivaldybėse“.
Visą leidinį rasite čia: http://www.asz.hu/en/public-finance-quarterly/current-issue.

LAR parengtas leidinys "Finansinių ataskaitų auditas"

 LR Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vedėjos Audronės Vaitkevičiūtės straipsnis anglų kalba „Tarptautinių audito standartų taikymas Valstybės kontrolėje: patirtis ir iššūkiai“/ „Applying International Audit Standards in the National Audit Office of Lithuania: experience and chalanges“ 2011 m. EUROSAI žurnale Nr. 17 „ISSAIs and INTOSAI GOVs: A challenge for strong independent and multidisciplinary SAIs“, 160 psl.