Vidaus kontrolės stiprinimas – tai vienas iš finansų valdymo skaidrumo ir atskaitingumo bei viešojo sektoriaus valdymo gerinimo būdų. Tam, kad vidaus kontrolė taptų efektyvi ir gerai organizuota, reikia subjekto vadovo veiksmų ir darbuotojų tinkamo vidaus kontrolės reikšmės suvokimo, todėl visos audito grandys turėtų kiek galima vienodžiau vertinti viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės sistemą ir teikti rekomendacijas joms tobulinti.

Įgyvendinant 2011 – 2015 metų bendradarbiavimo programoje numatytas priemones, buvo sudaryta darbo grupė, kuri peržiūrėjo skirtingų audito grandžių naudojamas viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo metodikas, įvardijo bendrus vertinimo aspektus ir parengė rekomendacines Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams.

Visos audito grandys, atlikdamos auditus viešajame sektoriuje, vienokiu ar kitokiu būdu vertina subjekto vidaus kontrolės sistemą, todėl siūlome prisidėti ir toliau tobulinant vidaus kontrolės vertinimo metodiką. Gairės yra patvirtintos 2014-06-13 Bendradarbiavimo komiteto protokolu Nr. PT-30, tačiau, atsiradus naujai praktikai ar pasiūlymams, gairės bus keičiamos. Todėl kviečiame pasidalinti savo pastabomis ir pasiūlymais, į kuriuos bus atsižvelgta tobulinant Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams.

Jūsų pastabos ir pasiūlymai:
Prisegti dokumentą
Įrašykite, kelinta šiandien mėnesio diena